LITERARIOA

Partaideak idazki literario original bat aurkeztu beharko du, ipuin, olerki, antzezlan edo bere hautuko beste edozein generotakoa, betiere aurten proposatutako gaiaren inguruan.


FORMATUA

Proiektuak baldintza hauek errespetatuz aurkeztu beharko dira:

  • Orrialde kopurua, portada eta, egongo balitz, aurkibidea kenduta: – Prosa: 5 orrialde gutxienez eta 10 gehienez – Olerkia: 3 orrialde gutxienez eta 5 gehienez

  • Hizkuntza: Euskara
  • PDF

  • Tipografia: Times New Roman
  • 1,5 lerroartekoa
  • Eranskinik ez da onartuko

IZENA EMATEKO ORRIA