Partaideak idazki literario original bat aurkeztu beharko du, ipuin, olerki, antzezlan edo bere hautuko beste edozein generotakoa, betiere aurten proposatutako gaiaren inguruan.


FORMATUA

Proiektuak baldintza hauek errespetatuz aurkeztu beharko dira:

 • Orrialde kopurua, portada eta, egongo balitz, aurkibidea kenduta:
  – Prosa: 5 orrialde gutxienez eta 10 gehienez
  – Olerkia: 3 orrialde gutxienez eta 5 gehienez

 • Hizkuntza: Euskara
 • PDF

 • Tipografia: Times New Roman
 • 1,5 lerroartekoa
 • Eranskinik ez da onartuko

IZENA EMATEKO ORRIA

  [recaptcha size:normal]