PLASTIC

Gaiak inspiratutako artelan original bat aurkeztuko da, material eta teknika askeak erabiliaz ekoitzia. Horrez gain, obraren garapen eta kontzeptua azalduko duen idazlan bat ere bidaliko da.

Artelanaren argazki bat betekinan erantsi beharko da eta artelana helbide honetara bidaliko da:

EuskarAbentura Elkartea
Miramar Jauregia, Miraconcha – 48
20007 Donostia


FORMATUA

Proiektuak baldintza hauek errespetatuz aurkeztu beharko dira:

Obra

  • Tamaina: 50x70x20 cm

Idazlana

  • 2 orrialde gutxienez, 3 gehienez, portada kenduta

  • Hizkuntza: Euskara
  • PDF

  • Tipografia: Times New Roman 12
  • 1,5 lerroartekoa

IZENA EMATEKO ORRIA